Frågor och svar om att bo i bostadsrätt

Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1

Frågor och svar om att bo i bostadsrätt

Den svenska bostadsrättslagen kom 1930. Då som nu var idén att bostadshuset skulle ägas gemensamt av de boende, med en demokratiskt vald styrelse som kontrollerar utgifter och intäkter. Just den demokratiska aspekten – att medlemmarna väljer styrelse och att föreningen har en årlig stämma – är något som skiljer upplåtelseformen från ägarlägenheter.


 

 

Vad är en bostadsrätt egentligen?

Du äger en andel i bostadsrättsföreningen som i sin tur äger fastigheten. Man har köpt rätten att utnyttja och bo i sin lägenhet.

 

Får jag göra vad jag vill i bostaden?

Nej det får du inte, men du får göra väldigt mycket. Det har ju till exempel blivit väldigt vanligt att flytta köket vilket ofta innebär ganska stora ingrepp på exempelvis ventilationssystemet, men så länge föreningen inte kan visa att ombyggnationen innebär stora nackdelar är man skyldig att godkänna det hela.

 

Får jag hyra min lägenhet i andra hand?

Du får hyra ut den i andra hand om det finns beaktansvärda skäl. Det är om du ska studera eller jobba på annan ort, om du måste vistas borta på grund av sjukdom eller ska prova på att flytta ihop med någon. Att testa samboskap i gemensam bostad har man ett år på sig att göra. I de andra fallen finns ingen sådan tidsgräns. Ett enstaka rum får du hyra ut utan att fråga styrelsen om lov.

Upplåtelse i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet till begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Ansökan görs med denna blankett.

 

 

Styrelsen har enligt uppdateringen av bostadsrättslagen den 1 juli 2014 beslutat att föreningen ska ta ut en avgift vid andrahandsuthyrning. Avgiften gäller för uthyrning under ett år och uppgår till 10 % av gällande prisbasbelopp på årsbasis = 369 kr/månad. Om bostaden hyrs ut kortare tid än ett år, reduceras avgiften proportionellt mot uthyrningstiden. 

 

Måste jag fråga styrelsen om lov när jag ska bygga om?

Ja, om du planerar ett större ingrepp. Ska du riva en bärande vägg eller dra om ledningar som går i väggen krävs ett godkännande av styrelsen. Kontakta alltid styrelsen om du är osäker.

 

 

Det heter trots allt bostadsrättsförening, men känns det som betoningen idag ligger mer på bostadsrätt än förening?

Ja, det är en tydlig trend att folk flyttar till en bostadsrätt och inte en förening. Är du rädd om ditt boende och din investering borde du även engagera dig i föreningen. Det är ju enda sättet att påverka hur fastigheten sköts. Ingen annan äger och tar hand om fastigheten, alla boende äger fastigheten gemensamt. Att fastigheten är välskött och att styrelsearbetet fungerar bra påverkar i slutändan bostädernas pris.

 

Hur gör jag för att vara med och påverka i bostadsrättsföreningen?

Det gör man genom att motionera till årsstämman - dvs lämnar in en motion. Alla medlemmar har rätt att lämna in en motion. Denna blir då behandlad på den årliga stämman och om ett beslut krävs röstar samtliga närvarande medlemmar i föreningen. Påverkan ska inte ske genom att  tjata på styrelsen och egentligen inte heller genom att själv sitta i styrelsen. Styrelsen är inte en plats för att driva egna intressefrågor. Den som vill ha nya utemöbler, måla om trapphuset eller bygga balkonger kan skriva en motion till stämman om detta.

 

Källa: Bostadsrätterna