Lägenhetsskötsel

Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1

Lägenhetsskötsel

Det är du själv som lägenhetsinnehavare som ansvarar för att din lägenhet är fräsch. Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t.ex. lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Men du får inte ge dig på bärande konstruktioner och avlopp hur som helst. Arbetet ska utföras med respekt och ödmjukhet gentemot omgivningen. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång med större arbeten.

 

Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför bullerstörande arbete i lägenheten.

Ur bostadsrättslagen (1991:614) kap.7 Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar ingrepp i en bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller annan väsentlig förändring av lägenheten.

 

Samtliga fönsterrutor står lägenhetsinnehavaren (medlemmen) för, detta gäller således även det yttre fönstret.

 

Stadgarna föreskriver i detalj vad föreningen har ansvar för och den enskilde medlemmen har ansvar för. För mer information se föreningens stadgar. Fråga styrelsen om du är tveksam!

 

Några tips

  • Din lägenhet ska vara utrustad med fungerande brandvarnare enligt Räddningsverkets föreskrifter.
  • Om du tänker installera spisfläkt så är det bara kolfilterfläkt som är godkänt.
  • Måla inte balkonggolv med fukttät färg. Då stannar fukten kvar i betongen vilket leder till frostsprängning som kan förstöra balkongen.
  • Blomlådor ska placeras innanför balkongräcket. Blomlådor på fönsterbleck är av säkerhetsskäl inte tillåtna.
  • Var sparsam med varmvatten och lämna inte vatten rinnande i onödan. Det är t.ex. din skyldighet att se till att kranpackningen byts när vatten står och droppar. Kostnader för vatten betalas av alla boende gemensamt.
  • Långvarig vintervädring leder till energiförluster. Vädra istället ”kort och stort” och reglera ned värmen med radiatorventilerna. Ha gärna lite svalare i rum som du inte använder så ofta och i sovrum.
  • Vid installation av markiser bör du ta kontakt med styrelsen. Vår strävan är att få en så enhetlig färgsättning som möjligt när det gäller markiser och balkongskydd.
  • Barnvagnar får inte förvaras i entréer och trapphus på grund av brandsäkerhetsföreskrifter.
  • Maskiner får bara kopplas till kallvatten, inte till varmvattnet.