Sophantering & återvinning

      Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1

Sophantering & återvinning


Hushållssopor


Hushållssopor och kompostavfall slängs i sopkärlen som finns tillgängliga utanför Störtloppsvägen 3, mellan Isgränd 7 och 11 samt utanför Isgränd 15. Det är viktigt att matavfallspåsarna inte innehåller något annat än matavfall och att de slängs i sopkärlet avsett för matavfall. Det är förbjudet att kasta skrymmande material eller material som ska till återvinningsstation. Genom att återvinna och sortera rätt bidrar du som boende till att hålla ned sopkostnaderna för föreningen. 

 

Återvinning


Papper och tidningar, kartong, glas, metall, batterier och plast kan lämnas vid sophanteringskärlen på Västertorpsvägen mittemot Västertorpsskolan.

 

Grovsopor


Föreningen har inget grovsoprum. Istället beställs grovsopscontainrar ca 2 gånger per år. Information om när dessa är tillgängliga anslås här på hemsidan och i portarna.

|