Föreningslokalen

      Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1

Föreningslokalen


Föreningslokalen på gaveln vid Isgränd 17 är nu renoverad och färdigställd!

Alla boende i BRF Kälkbacken 1 är välkomna att boka lokalen, information och ordningsregler hittar du här. Lokalen går dels att hyra till kalas och evenemang, och dels till övernattning.

Om du vill boka föreningslokalen mailar du bokningsansvariga på bokning@kalkbacken1.se.

Deposition betalas kontant vid överlämning av nycklar. Inbetalning av resterande belopp görs till SHB 6000 867 289 678.

Obs. Var noga med att betala in korrekt belopp. Vid felaktigt inbetalt belopp dras 100.- i administrativ avgift.

|