Om fastigheten

Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1

Om fastigheten

Föreningen består av två fastigheter med ca 60 lägenheter och 5 lokaler och finns på Störtloppsvägen 1 - 3 och Isgränd 1 - 17. Husenbyggdes 1951 och några av föreningens medlemmar har bott här sedan dess. Husen som är av en typ som kallas smalhus, som är vanlig i Stockholms förorter från 1930-, 40-, och 50-talet. Smalhus är långa hus med genomgående lägenheter som har fönster åt motsatta håll. Lägenheterna är ljusa och har praktisk planlösning.

Renoveringsarbeten

Sedan ombildningen 2010 har föreningen genomfört många renoveringsarbeten för att se till att våra vackra hus håller sig i bästa skick.​


Stambyte

Under våren 2013 byttes alla stammar i föreningen ut. Detta innebär att vi nu har nyrenoverade badrum och fungerande avlopp och vattenledningar.


Dränering

2012 genomfördes ett byte av dränering kring hela fastigheten vilket gjort att det nu finns ett väl fungerande dräneringssystem för hela vår fastighet. Dränering är ledningar med små hål i som löper runt om fastigheten och leder bort ytvatten, nedträngande regnvatten och grundvatten som kan komma för nära de delar av fastigehten som finns under mark. Leds inte detta vatten bort från fastighetens grund kan fastigheten ta skada.


Installation av kodlås till samtliga portar

Från den 1 februari 2012 fanns fungerande kodlås på föreningens alla portar.


Beskärning av oxlar och trädfällning på gården

När föreningen tog över fastigheten var innergården och träden på framsidan av fastigheten mycket eftersatta. Därför gjordes under sensommaren 2012 en gallring där flera träd och stubbar togs bort och de fina oxlarna på framsidan beskars.

De träd som fälldes var antingen sjuka, stod för nära fasaden eller hindrade andra träd från att växa.


Fönsterrenovering

2011 renoverades samtliga fönster i föreningen. De målades externt och fick nytt energiglas som bidragit till att minsta våra elkostnader. De boende kunde välja att även installera ljudtätt glas och få insidan av sina fönster målade. I samband med detta gjordes en inventering för att kartlägga ruttna fönster som behövde bytas ut.


Kabel-TV

Vi är anslutna till ComHem. Skulle det bli något fel, kontrollera då först med någon granne om de har samma fel innan du kontaktar ComHems kundtjänst.

Bredband  fiberoptik

Medan fastigheten fortfarande tillhörde Stockholmshem installerades fiberoptik i alla lägenheter. För att ta reda på vilka leverantörer som finns tillgängliga, se till att nätverkssladden i fibercentralen sitter i rätt ingång. Koppla sedan in en nätverkskabel mellan det aktuella rummets fiberuttag och din dator och öppna webbläsaren.


Förråd

Alla boende ska ha tillgång till ett förråd i källaren. Har du fler än ett förråd eller saknar förråd - kontakta styrelsen.

Cykelrum

I varje port finns ett låst cykelrum. Där kan du förvara cyklar och barnvagnar. Det är inte tillåtet att förvara grovsopor eller andra föremål som inte får plats i ditt källarförråd.