Parkering

Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1

Parkering

Föreningen har förnärvarande sju (7) parkeringsplatser. Vill du ha en parkeringsplats så vänd dig till vår fastighetsförvaltare - SBC, så kan du ställa dig i kö till en parkeringsplats.

Kostnaden uppgår till 450 kr/månad för en parkeringsplats för våra medlemmar. Denna avgift gäller från och med 1 februari 2019.

Olovlig parkering inom förenings mark


Inom föreningen mark - utöver föreningens parkeringsplatser -  råder generellt parkeringsförbud.

Enligt lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering får en markägare - dvs brf kälkbacken 1 - ta ut en avgift om ett fordon parkerats i strid mot ett förbud som tydligt har skyltats med vägmärken inom området. Avgiften får inte överstiga de kontrollavgifter som gäller inom kommunen. Fordonets ägare ansvarar för att kontrollavgiften betalas.

 

Vill föreningen ta ut kontrollavgift ska en betalningsuppmaning överlämnas eller fästas på fordonet. Betalas den inte i tid ska föreningen påminna fordonets ägare innan avgiften kan inkasseras enligt inkassolagen.

 

Om kontrollavgiften inte betalas ska föreningen vända sig till tingsrätten inom två år från den dag då den olovliga parkeringen upphörde. Innan dess har föreningen i allmänhet ansökt om betalningsföreläggande mot den som är betalningsskyldig.

 

Övrig parkering

I Västertorp råder boendeparkering till en kostand av 300 kroner per månad. Mer information om hur du ansöker om beoendeparkering finns på Stockholm stads hemsida.