Nominera förtroendevalda till Kälkbacken 1

Vi söker personer i föreningen som är intresserade av att vara med i styrelsen!

En bostadsrättsförening är beroende av engagerade medlemmar för att kunna fungera och för att föreningen inte ska upphöra. Har du ett par timmar över i månaden att lägga på styrelsearbete så vore det mycket värdefullt. 

Är du intresserad eller känner du till någon annan medlem som du tror skulle vara lämplig? Hör av dig till oss i valberedningen!

Mvh Valberedningen, 

Carolina Kjellgren & Nicolina Ewards Öberg