Kontakter

Styrelsen

Ordförande: John Turesson
Kassör: Josef Kjellander
Sekreterare: Karin Kärr

Suppleanter

Gunilla Sar

Alexandra Wattley

Mail: info@kalkbacken1.se

Valberedningen

Nicolina Ewards Öberg och Carolina Kjellgren

Mail: valberedning@kalkbacken1.se

NABO

Kundtjänst: https://nabo.se/kontakt

Telefon: 010-288 00 00 Telefontid: Måndag – Fredag 09:00-11:30

Fastighetsskötsel – ADB Fastighetsservice AB

Besöker fastigheten på: Onsdagar

Felanmälan:

Webbformulär: www.adbfastighetsservice.se

Kundtjänst: 08-664 41 00

OBS! Endast Akutfall!

Jourtelefon: 08-664 63 00

Svenska störningsjouren

Vid störning försök tala den störande till rätta och be om att omedelbart upphöra med störningen. Om det inte hjälper kontakta styrelsen. Som sista utväg kontakta svenska störningsjouren.

Telefon under kontorstid: 08-645 00 35

Telefon jour: 08-568 214 00