Sophantering & återvinning

Hushållssopor

Hushållssopor och kompostavfall slängs i sopkärlen som finns tillgängliga utanför Störtloppsvägen 3, mellan Isgränd 7 och 11 samt utanför Isgränd 15. Det är viktigt att matavfallspåsarna inte innehåller något annat än matavfall och att de slängs i sopkärlet avsett för matavfall. Det är förbjudet att kasta skrymmande material eller material som ska till återvinningsstation. Genom att återvinna och sortera rätt bidrar du som boende till att hålla ned sopkostnaderna för föreningen. 

Påsar för matavfall finns att hämta i det gamla sopskåpet mitt emot bokningstavlan utanför tvättstugan på Isgränd 9 och kan även hämtas gratis på samtliga återvinningsstationer i Stockholm.

Återvinning

Papper och tidningar, kartong, glas, metall, batterier och plast kan lämnas vid sophanteringskärlen på Västertorpsvägen mittemot Västertorpsskolan.

Grovsopor

Föreningen har inget grovsoprum. Istället beställs grovsopscontainrar ca 3 gånger per år. Information om när dessa är tillgängliga anslås här på hemsidan och i portarna.