Huskurage

Kälkbacken 1 har antagit en policy om Huskurage. Huskurage är en våldspreventiv metod för att förebygga, förhindra och stoppa mäns våld mot kvinnor och våld mot närstående. Metoden innebär att kunskap om våld och civilkurage ökar för att få fler att agera vid oro för att någon far illa i sitt hem. Att knacka på, att hämta hjälp av fler grannar, att ringa polis och att kontakta socialtjänst är vad du som granne kan göra för att bidra till ökad trygghet och minskad utsatthet i huset eller i grannskapet där du bor! På denna sida finns information och länkar till hemsidan huskurage.se där ännu mer information finns.

För policy och information på andra språk gå till denna sida.