Om föreningen

Brf Kälkbacken 1 grundades 2010 i samband med ombildning av två hyresrättsfastigheter som tidigare förvaltades av Stockholmshem. Föreningen består av två fastigheter med 76 lägenheter varav 10 hyresrätter och 2 lokaler och en tvättstuga. 

BRF Kälkbacken

Styrelsen träffas en gång i månaden för att handa alla ärenden och det fortlöpande arbetet med brf kälkbacken1 samtliga uppgifter. Styrelsen består i dagsläget av minst 3 och högst 7 styrelseledamöter och högst 3 suppleanter. 

Vill du jobba i styrelsen, kontakta valberedningen.

Stadgar och trivselregler

Liksom alla andra bostadsrättsföreningar har vi stadgar som reglerar föreningens verksamhet. Vi har även vissa trivselregler som är till för att alla ska trivas så bra som möjligt i föreningen.

Årstämma

En gång om året kallas alla medlemmar till årsstämma. Årsstämman hålls regelmässigt i april – maj. Då framlägger den avgående styrelsen sin förvaltningsberättelse och ekonomiska redovisning. När revisorerna sagt sitt beslutar stämman om ansvarsfrihet för styrelsen. Sedan väljs ny styrelse och nya revisorer. Årsstämman utser också en valberedning som kommer med förslag på personer till förtroendeposter.

Extrastämma

Styrelsen kan kalla till extrastämma om det finns något särskilt skäl. ​

Revisorer och bokföring

Föreningens revisor är Ernst & Young.

Löpande bokföring sköts av den kamerala enhet hos föreningens fastighetsförvaltare – NABO. Styrelsens ordförande och kassör har huvudansvaret i styrelsen för kontakter med SBC, bankkontakter och vår revisor. För mer ingående information kontakta NABO.

Fastighetsförvaltning

Vår fastighetsförvaltare heter ADB. De kan kontaktas om något i fastigheten gått sönder eller om du vill ha information om hur du får tillgång till din reparationsfond.

Felanmälan:

Webbformulär: www.adbfastighetsservice.se

Kundtjänst: 08-664 41 00

OBS! Endast Akutfall!

Jourtelefon: 08-664 63 00

Ekonomisk förvaltare

Ekonomisk förvaltare är NABO.

Kundtjänst: https://nabo.se/kontakt

Telefon: 010-288 00 00 Telefontid: Måndag – Fredag 09:00-11:30

Pant och överlåtelser skickas till:

Nabo Group AB,

Hornsgatan 15,

118 46 Stockholm. 

Intresseorganisationen Bostadsrätterna

Vår bostadsrättsförening är medlem i service- och intresseorganisationen Bostadsrätterna. Det ger alla hushåll i föreningen en möjlighet att teckna Bostadsrätternas hemförsäkring – en försäkring som är speciellt anpassad för oss som bor i bostadsrätt. Man får till exempel ett bra skydd vid vattenskada och skada på fast egendom som du ansvarar för i lägenheten. Försäkringen har låg premie och villkorsgarantin lovar minst lika bra skydd som du har med nuvarande hemförsäkring.

Dessutom kan du också försäkra dig, familjen, bilen, båten, fritidshuset, husvagnen, husbilen och företaget.

Försäkringarna erbjuds i samarbete med försäkringsgivaren Vardia Försäkring. Vill du veta mer eller teckna når du Vardia på 0920-45 00 45 eller via www.bostadsratterna.vardia.se

Protokoll

Här hittar du protokollet från årsstämman den 15:a maj 2024 och årsredovisningen för 2023.