Innergårdarna

Att tänka på när du nyttjar innergårdarnas uteplatser och grillar

Uteplatserna

Våra innegårdar finns till för samtliga föreningsmedlemmar. Varje vår och höst har vi en gemensam trädgårdsdag där vi städar och gör fint inför kommande säsong. På trädgårdsdagen grillar vi också korv och lär känna våra grannar lite närmare.
Visa hänsyn till andra som sitter på uteplatserna. Fråga om det är okej att du röker om det sitter andra sällskap vid borden runt omkring. Självklart tar du med dig dina fimpar och snuspåsar när du lämnar platsen.

Grillarna

För att undvika att glödande aska slängs och orsakar en brand låter vi askan ligga som blir kvar efter grillningen. Det innebär att du förmodligen måste ta bort aska från den som grillat före dig.
All aska som tas bort från grillen läggs i kastrullen som står under grillen.  Vid behov kan kastrullen behöva tömmas (ej på gräsmattan). 
Det är även bra om hyllan under grillen sopas av inför grillning. 
Tänk på brandrisken när du grillar och var varsam med kol/aska som eventuellt fortfarande kan ha en glöd.  Askskyffel, och sopborste & skyffel ska finnas vid varje grill.
Städning: det är viktigt att tänka på att  det inte finns några matrester finns kvar på borden eller på marken när du lämnar uteplatsen då detta  drar till sig råttor och annan ohyra. Sist men inte minst tänk på att lämna uteplatsen så som du själv vill finna den.