Om fastigheten

Kälkbacken 1 byggdes 1951

Föreningen består av två fastigheter med 76 lägenheter, 2 lokaler och en tvättstuga och finns på Störtloppsvägen 1 – 3 och Isgränd 1 – 17. Husen byggdes 1951 och några av föreningens medlemmar har bott här sedan dess. Husen som är av en typ som kallas smalhus, som är vanlig i Stockholms förorter från 1930-, 40-, och 50-talet. Smalhus är långa hus med genomgående lägenheter som har fönster åt motsatta håll. Lägenheterna är ljusa och har praktisk planlösning.

Avgiften

I avgiften ingår värme och vatten. Ingen El. Mot en obligatorisk avgift på avgiften ingår även Bredband.

Hemförsäkring

Alla medlemmar är skyldiga att ha en hemförsäkring enigt stadgarna. Föreningen har dock en bostadstilläggsförsäkring som gäller alla lägenheter.

Renoveringsarbeten

Sedan ombildningen 2010 har föreningen genomfört många renoveringsarbeten för att se till att våra vackra hus håller sig i bästa skick.​

 • Energiprojekt: Under 2022 påbörjades ett omfattande energibesparingsprojekt som innebär att Kälkbacken 1 har bergvärme och värmeåtervinning av ventilationen. Klart våren 2023.
 • Stamspolning: Under 2022 har stamspolning gjorts i alla lägenheter.
 • Fasadrenovering: 2021 Blev fasadrenovering klar.
 • Slipning och lackning av portar: 2020 Slipades och lackades alla portar.
 • Hängrännor och stuprör: 2018 byttes hängrännor och stuprör ut.
 • Värmeinjustering: 2018 gjordes värmeinjustering på alla element (radiatorer) i samtliga lägenheter.
 • Konverterade källarlokaler: 2016 såldes källarlokaler till ett externt företag som konverterade dessa till lägenheter.
 • Stambyte/Relining: Under våren 2013 gjordes stambyte i husen och relining i källaren. Detta innebär att vi nu har nyrenoverade badrum och fungerande avlopp och vattenledningar.
 • Dränering: 2012 genomfördes ett byte av dränering kring hela fastigheten vilket gjort att det nu finns ett väl fungerande dräneringssystem för hela vår fastighet. Dränering är ledningar med små hål i som löper runt om fastigheten och leder bort ytvatten, nedträngande regnvatten och grundvatten som kan komma för nära de delar av fastigheten som finns under mark. Leds inte detta vatten bort från fastighetens grund kan fastigheten ta skada.
 • Installation av kodlås till samtliga portar: Från den 1 februari 2012 fanns fungerande kodlås på föreningens alla portar.
 • Fönsterrenovering: 2011 renoverades samtliga fönster i föreningen. De målades externt och fick nytt energiglas som bidragit till att minsta våra elkostnader. De boende kunde välja att även installera ljudtätt glas och få insidan av sina fönster målade. I samband med detta gjordes en inventering för att kartlägga ruttna fönster som behövde bytas ut.

Parkering

I föreningen finns 7 parkeringsplatser. Alla är i dagsläget upptagna. Hör av dig till Styrelsen om du är intresserad av att ställa dig i kö för en parkeringsplats.

Kabel-TV

Vi är anslutna till ComHem. Skulle det bli något fel, kontrollera då först med någon granne om de har samma fel innan du kontaktar ComHems kundtjänst.

Bredband  fiberoptik

Medan fastigheten fortfarande tillhörde Stockholmshem installerades fiberoptik i alla lägenheter. Sedan årskiftet 2019/2020 har föreningen tecknat ett avtal med Bahnhof om fiber 1000/1000 för samtliga boende. Från den 1:a januari 2024 läggs kostnaden för bredbandet som en avgift på 88kr ovanpå avgiften på bostaden.

Förråd

Alla boende ska ha tillgång till ett förråd i källaren. Har du fler än ett förråd eller saknar förråd – kontakta Styrelsen.

Cykelrum/Barnvagnar

I varje källare finns utrymme avsedda för cyklar och barnvagnar.

Källare

Det är inte tillåtet att förvara grovsopor eller andra föremål i källargångarna då de ska hållas fria för utryckningspersonal.