Om fastigheten

Föreningen består av två fastigheter med 76 lägenheter, 2 lokaler och en tvättstuga och finns på Störtloppsvägen 1 – 3 och Isgränd 1 – 17. Husen byggdes 1951 och några av föreningens medlemmar har bott här sedan dess. Husen som är av en typ som kallas smalhus, som är vanlig i Stockholms förorter från 1930-, 40-, och 50-talet. Smalhus är långa hus med genomgående lägenheter som har fönster åt motsatta håll. Lägenheterna är ljusa och har praktisk planlösning.

Renoveringsarbeten

Sedan ombildningen 2010 har föreningen genomfört många renoveringsarbeten för att se till att våra vackra hus håller sig i bästa skick.​

Energiprojekt

Under 2022 påbörjades ett omfattande energibesparingsprojekt som innebär att Kälkbacken 1 har bergvärme och värmeåtervinning av ventilationen. Klart våren 2023

Stamspolning

Under 2022 har stamspolning gjorts i alla lägenheter

Fasadrenovering

2021 Blev fasadrenovering klar

Slipning och lackning av portar

2020 Slipades och lackades alla portar.

Hängrännor och stuprör

2018 byttes hängrännor och stuprör ut.

Värmeinjustering

2018 gjordes värmeinjustering på alla element (radiatorer) i samtliga lägenheter.

Konverterade källarlokaler

2016 såldes källarlokaler till ett externt företag som konverterade dessa till lägenheter.

Stambyte/Relining

Under våren 2013 gjordes stambyte i husen och relining i källaren. Detta innebär att vi nu har nyrenoverade badrum och fungerande avlopp och vattenledningar.

Dränering

2012 genomfördes ett byte av dränering kring hela fastigheten vilket gjort att det nu finns ett väl fungerande dräneringssystem för hela vår fastighet. Dränering är ledningar med små hål i som löper runt om fastigheten och leder bort ytvatten, nedträngande regnvatten och grundvatten som kan komma för nära de delar av fastigehten som finns under mark. Leds inte detta vatten bort från fastighetens grund kan fastigheten ta skada.

Installation av kodlås till samtliga portar

Från den 1 februari 2012 fanns fungerande kodlås på föreningens alla portar.

Fönsterrenovering

2011 renoverades samtliga fönster i föreningen. De målades externt och fick nytt energiglas som bidragit till att minsta våra elkostnader. De boende kunde välja att även installera ljudtätt glas och få insidan av sina fönster målade. I samband med detta gjordes en inventering för att kartlägga ruttna fönster som behövde bytas ut.

Kabel-TV

Vi är anslutna till ComHem. Skulle det bli något fel, kontrollera då först med någon granne om de har samma fel innan du kontaktar ComHems kundtjänst.

Bredband  fiberoptik

Medan fastigheten fortfarande tillhörde Stockholmshem installerades fiberoptik i alla lägenheter. Sedan årskiftet 2019/2020 har föreningen tecknat ett avtal med Banhof om fiber 1000/1000 för samtliga boende. Från den 1:a januari 2024 läggs kostnaden för bredbandet som en avgift på 88kr ovanpå avgiften på bostaden.

Förråd

Alla boende ska ha tillgång till ett förråd i källaren. Har du fler än ett förråd eller saknar förråd – kontakta styrelsen.

Cykelrum/Barnvagnar

I varje källare finns utrymme avsedda för cyklar och barnvagnar.

Källare

Det är inte tillåtet att förvara grovsopor eller andra föremål i källargångarna då de ska hållas fria för utryckningspersonal.