Frågor och svar om att bo i bostadsrätt

Den svenska bostadsrättslagen kom 1930. Då som nu var idén att bostadshuset skulle ägas gemensamt av de boende, med en demokratiskt vald styrelse som kontrollerar utgifter och intäkter. Just den demokratiska aspekten – att medlemmarna väljer styrelse och att föreningen har en årlig stämma – är något som skiljer upplåtelseformen från ägarlägenheter.

Vad är en bostadsrätt egentligen?

Du äger en andel i bostadsrättsföreningen som i sin tur äger fastigheten. Man har köpt rätten att utnyttja och bo i sin lägenhet.

Får jag göra vad jag vill i bostaden?

Vad du får och inte får göra finns inskrivet i  stadgarna. Läs dessa så vet du vet som gäller för just det du funderar på att påbörja.

Måste jag fråga styrelsen om lov när jag ska bygga om?

Ja, om du planerar ett större ingrepp. Ska du riva en bärande vägg eller dra om ledningar som går i väggen krävs ett godkännande av styrelsen. Se mer info i våra stadgarna.

Vid frågor kontakta styrelsen.

Det heter trots allt bostadsrättsförening, men känns det som betoningen idag ligger mer på bostadsrätt än förening?

Ja, det är en tydlig trend att folk flyttar till en bostadsrätt och inte en förening. Är du rädd om ditt boende och din investering borde du även engagera dig i föreningen. Det är ju enda sättet att påverka hur fastigheten sköts. Ingen annan äger och tar hand om fastigheten, alla boende äger fastigheten gemensamt. Att fastigheten är välskött och att styrelsearbetet fungerar bra påverkar i slutändan bostädernas pris.

Hur gör jag för att vara med och påverka i bostadsrättsföreningen?

Det gör man genom att motionera till årsstämman – dvs lämnar in en motion. Alla medlemmar har rätt att lämna in en motion. Denna blir då behandlad på den årliga stämman och om ett beslut krävs röstar samtliga närvarande medlemmar i föreningen. Påverkan ska inte ske genom att  tjata på styrelsen och egentligen inte heller genom att själv sitta i styrelsen. I stadgarna står att läsa när en motion senast skall vara inlämnad till Styrelsen för att behandlas på kommande stämma. Styrelsen är inte en plats för att driva egna intressefrågor. Den som vill ha nya utemöbler, måla om trapphuset eller bygga balkonger kan skriva en motion till stämman om detta.

Källa: Bostadsrätterna