Dräneringsarbetet

Som ni säkert har sett så har det blivit några gropar på baksidan av Isgränd 3 – 7 samt på kortsidan /baksidan av Störtloppsvägen 1. Anledningen är att det finns ett dräneringsproblem som behöver åtgärdas och man tog in ett företag som skulle åtgärda detta problem men av olika skäl så blev det inte klart. Det som nu kommer att hända är att dessa håll kommer att grävas igen så att ingen kan skada sig. Under tiden tittar vi på olika förslag på hur vi ska gå vidare och lösa dräneringen en gång för alla. Många av oss har hört att det ska bli en fasadrenovering i närtid. Styrelsen har valt att avvakta med detta till dess att dräneringsfrågan är löst. Vid frågor kontakta styrelsen.