Dräneringsarbetet – gropar

Vi jobbar vidare på att hitta lösningar för att kunna fylla igen groparna som uppstått under dräneringsarbetet.