Snöskottning

Alla portar har fått snöskyffel och sopkvast. Föreningen har tecknat avtal gällande snöskottning och sandning precis som tidigare år. Dock kan vi inte förvänta oss att just Kälkbacken 1 har högsta prio om det snöar. Det innebär att de som har ett stort behov av att det blir skottat får ta snöskyffeln till hjälp.