Avgiftshöjning 2020

Styrelsen har tagit beslutet att höja avgiften 2020 för alla bostadsrättsinnehavare med 3,4% för att täcka de utgifter vi har i föreningen.