Skyltar på våra bakgårdar

Vi har fått frågor till styrelsen om dessa innebär att det nu är förbjudet att vara på gräsmattorna och gårdarna med sin hund. Så är det självklart inte! Vi har dock upplevt ett problem med att alla som rastar sina hundar på gårdarna inte plockar upp efter sig. Därför har vi köpt dessa skyltar. Vi vill påminna alla som rastar sina hundar att man självklart plockar upp efter sig, då är så klart alla hundar hjärtligt välkomna!