Föreningslokalen under fasadrenovering

I och med att fasadrenoveringsföretaget kommer att att använda föreningslokalen som bas under själva renovering så vill vi informera om att själva övernattningsrummet ändå är tillgänglig för bokning under den perioden och det görs på samma sätt som tidigare. Dock är det viktigt att man är medveten om att byggarbetarna kommer att ha tillgång till resten av lokalerna så som toalett, kök och samlingsrum under den tid de är i arbete.