Påminnelse! Lägg inte ut frön eller liknande.

Det är många som tycker om att mata småfåglar genom att lägga ut frön på fönsterbrädor eller direkt på marken. Tyvärr innebär det att vi får andra mindre trevliga djur runt våra byggnader. Just nu har vi ett litet råttproblem som vi behöver hantera. Därför vill vi påminna om att det står i våra ordningsregler att vi inte ska mata fåglar.

Vi hoppas på er förståelse!

//Styrelse