Planerat serviceunerhåll – Bahnhof 10/1!

Bahnhof kommer att utföra ett servicearbete som kan innebära nedtid för bredbandstjänsten under följande period:

mellan 2023-01-10 00:01 och 2023-01-10 06:00
Förväntad nedtid uppskattas till 1 timme.