Mobila miljöstationen 7 november!

Stockholm Vatten och Avfall tillhandahåller en mobil miljöstation. Ta chansen att slänga ditt skräp! Tisdag den 7:e november klockan 18:45 till 19:15 kommer den till Störtloppsvägen vid centrum.

Här kommer du kunna slänga miljöfarligt avfall och småelektronik kan lämnas till mobila miljöstationen.

//Styrelsen