Nyhetsarkiv

Äldre nyheter

Trädgårdsdag den 27 april kl 10 – 15

Söndag den 27 april ses vi på gårdarna för att hjälpas åt att kratta in våren. Klockan 12 bjuder vi på grillkorv och fika. Krattor och andra redskap finns att låna. Alla boende i föreningen Kälkbacken 1 är varmt välkomna!

Årsstämma den 15 maj

Torsdag den 15 maj kl 18:30 är det dags för föreningens årsstämma och vi hoppas att så många som möjligt kan delta. I samband med mötet serveras fika och smörgåsar. Välkomna!

Styrelsemedlemar sökes!

Inför nästa verksamhetsår söker styrelsen fler personer som aktivt vill delta i arbetet med att göra föreningen och våra hus och gårdar ännu bättre. Kontakta valberedningen eller den sittande styrelsen om du är intresserad!

Kommande arbeten på ventilationssystemet

Många boende i föreningen har länge upplevt problem med ventilationen i lägenheterna.

Efter stambytet förra hösten genomfördes en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) som visade att föreningens ventilationssystem inte fungerade ordentligt. Eftersom föreningen måste ha ett godkänt ventilationssystem har en åtgärdsplan tagits fram för att se till att allt fungerar som det ska.

Med start vecka 18 kommer Boldrup Klimat AB att påbörja arbetet med att förbättra ventilationen. Arbetet i lägenheterna kommer att genomföras vecka 19-21 men tar inte mer än några timmar per lägenhet.

Arbetet innebär bland annat att  man installerar ett så kallat frånluftsdon i köket som kan slås på vid matlagning för att öka ventilationen.

Nycklarna kommer att samlas in hos låssmeden i Västertorps centrum, mer information om detta kommer inom kort. Syftet med arbetet är att se till att alla lägenheter har bra och fräsch luft inomhus.

Kalla element

Som bostadsrättsägare är det den boendes ansvar att lufta element i lägenhet. Detta görs för att ta bort luft som förhindrar att vattnet i elementet cirkulerar. Om vattnet inte kan cirkulera blir elemntet helt eller delvis kallt. Om du upplever att något element är kallt bör du lufta det, det kan ibland behövas flera luftningar för att få det helt varmt. Här finns instruktioner för hur du gör. Om elementet fortfarande är kallt efter flera luftningar bör du kontakta T&T.

Ventilationskontrollen

Under hösten påbörjades en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i fastigheten eftersom detta måste göras efter ett slutfört stambyte. Tyvärr visade kontrollen att ventilationssystemen var i mycket dåligt skick och kommer att kräva att flera åtgärder vidtas för att det ska fungera som det ska. Information om hur boende kommer att beröras av arbetet för att åtgärda problemen kommer att ske löpande under våren och arbetet är planerat att påbörjas efter påsk.

Tidigare renovering av badrumsfönster

Vissa boende valde att själva bekosta renovering av badrumsfönstret i samband med fönsterrenoveringen. Eftersom föreningen fick ett lägre pris för fönsterrenovering i samband med stambytet och därför valde att renovera samtliga badrumsfönster kommer de som själva bekostade sitt badrumsfönster att kompenseras ekonomiskt. Återbetalning och information kring denna utbetalning hanteras av T&T.

Termostatbyte i alla hus

Eftersom många lägenheter stått med kalla element de senaste vintrarna byts nu alla elementtermostater ut under vecka 45 – 49 för att se till att våra lägenheter håller värmen i vinter. Observera att det kan bli kallt i lägenheterna under arbetets gång!

Mer information om hur termostatbytet går till finns på lappar i varje port.

Försening i ventilationskontrollen

När ventilationskontrollen (OVK) skulle genomföras upptäcktes det att samtliga fläktar i hela hus 4 (dvs Isgränd 9 – 17) är ur funktion. På Isgränd 9 var även fläktstyrningen ur funktion vilket inneburit att OVK inte kunnat genomföras i port 9 på aviserad tidsram.

Styrelsen jobbar nu hårt för att  se till att samtliga boende får tillbaka sina nycklar samt att OVK ska kunna slutföras på reservtiden den 15 oktober.

Alla vill vi ha bra ventilation och det är föreningens skyldighet som fastighetsägare att se till att den fungerar bra. Vi hoppas därför att våra boende har förståelse för situationen.

När OVK är slutfört kommer styrelsen ta beslut om åtgärder för att se till att ventilationen i alla lägenheter fungerar.

Nya lampor i trapphus och källare

Nya lampor är nu monterade i alla trapphus och källare. Lamporna är lågenergilampor och rörelsestyrda och kommer att sänka våra elkostnader.

Ordningsregler för allas trevnad

Tvättstugan används av många men tyvärr städas den inte av alla som använder. Efter tvättpassets slut ska lokalen städas, maskinerna torkas av och luddfiltren tömmas. Om du är osäker på vilka regler som gäller finns dessa på föreningens hemsida, www.kalkbacken1.se

Under sommaren har även portar och trädgård varit mycket skräpiga. Det är allas vårt ansvar att inte kasta skräp och fimpar utanför portar eller från balkongen. Tänk även på att knyta ihop soppåsen ordentligt innan du kastar den i sopnedkastet!

Hantering av grovsopor

Sedan juni 2011 är grovsoprummet stängt och omvandlat till trädgårdsbod, men ändå ställs det grovsopor som gamla möbler utanför som föreningen måste frakta bort. Denna bortforsling kostar föreningen pengar som vi skulle kunna använda till att rusta upp fastigheten.

Istället för grovsoprummet beställer föreningen containrar två gånger per år som alla kan slänga sina grovsopor i. Återvinning för kartonger, tidningar och glas finns på Västertorpsvägen. I Sätra finns även en nyöppnad återvinningscentral som tar emot grovsopor, byggrester etc.

Källarstädning och trädgårdsdag

Den 13 oktober hoppas vi att alla vill hjälpa till att städa ur källarna. Allt som står i gemensamma lokaler som gångar och cykelrum måste märkas upp före källarstädningen, annars riskerar det att kastas.

Den 20 oktober hjälps vi åt att kratta löv och göra höstfint på våra gårdar.

Båda dagarna håller vi på mellan 10-15 och alla som deltar bjuds på varmkorv.

Försäljning av lägenheter

Då flera av föreningens hyresgäster sagt upp sina kontrakt under året har vi renoverat de lägenheterna som nu ägs av föreningen och kommer under hösten att sälja dem som bostadsrätter. Den första lägenheten, en etta på Isgränd, såldes i augusti för 1 050 000 kr och pengarna kommer att gå till att betala av lånet som använts för stambytet.

Årsstämma 29 maj kl 18:30

Den 29 maj kl 18:30 är föreningens årsstämma. Där kommer vi att gå igenom vad som hänt i föreningen under året, välja en ny styrelse och gå igenom inkomna motioner. Vi hoppas att så många som möjligt vill delta.

Ingen trädgårdsdag i vår

Eftersom stambytet pågår och många boende är upptagna med detta anordnas ingen trädgårdsdag i vår. Maria jobbar dock hårt med att göra fint på gårdarna efter trädfällning och andra maskinarbeten under höst och vinter. Nytt gräs är redan sått och vi hoppas kunna njuta av en prunkande gård i sommar.

Skador i samband med stambytet?

Trots att byggarbetarna försöker vara försiktiga i lägenheterna kan det ändå uppstå skador i samband med stambytet. Dessa kommer dock att åtgärdas av Husab. Om en skada uppstår i er lägenhet, dokumentera detta genom att ta en bild på skadan.

Fönsterrenovering och slutbesiktning

Under stambytet har det visat sig att många badrumsfönster är i mycket dåligt skick. Därför har det beslutats att renovering av alla badrumsfönster kommer att ingå i stambytet. För vissa innebär det bara målning och för vissa blir det större arbeten. Alla boende kommer att få en särskild avisering om detta. När slutbesiktningen sker kommer ni också att få en lapp i brevlådan och byggnyckeln kommer att användas tills slutbesiktning och fönsterrenovering är klart.

Tilläggsarbeten

Många har beställt tilläggsarbeten genom Husab men för att själva stambytet ska bli klart så snabbt som möjligt prioriterar Husab att göra klart allas badrum innan de börjar med tilläggsarbeten. Därför är det bra att komma ihåg att om du beställt tilläggsarbeten kan arbetet i din lägenhet ta mer än sju veckor.

Elavstängning 12 mars

På förmiddagen den 12 mars skulle rörmokaren kapa vattenrören till köket på Isgränd 11. På grund av att röret var i så dåligt skick gick det av på fel sida om avstängningen när det kapades vilket ledde till en kortare elavstängning samt att en telekabel gick av. Detta är anmält till STOKAB som kommer att åtgärda den trasiga kabeln snarast.

Husab Byggnads AB kontrakterade för stambytet

Styrelsen har beslutat att kontraktera Husab Byggnads AB för det kommande stambytet. Arbetet kommer att påbörjas på Isgränd 17 vecka 5 och fortsätter vecka 7 till Isgränd 15.

Mer information om hur varje lägenhet kommer att påverkas kommer att lämnas i berörda lägenheters brevlådor inom kort. Denna information kommer även att förklara hur de boende gör sina tillval samt hur arbetet kommer att fortlöpa.

Styrelsen informerar löpande om stambytet här på hemsidan.

Installation av kodlås till samtliga portar – börjar gälla 1 februari

Frågeställningar från boende om att det borde finnas kodlås för våra portar har framställts och hörsammats av styrelsen som därmed jobbat med frågan. Beslut har fattats och kodlås kommer installeras under vecka 4 och 5. Från och med 1 februari börjar låset fungera och innan dess kommer samtliga boende att få en lapp i brevlådan med den aktuella koden. Kodlåsen kommer att fungera med kod mellan 07-21 alla dagar och mellan kl 21-07 kommer endast nyckel att fungera, det senare alltså på samma vis som idag. Detta innebär att porten är låst dygnet runt. Koden kan bytas hur ofta vi önskar och rekommendationen är att detta sker minst 1-2 gånger per år. Posten och tidningsbud kommer inte få några problem att komma in i våra portar.

Snöröjning – nytt avtal skrivet

Alex byggnadsställningar AB har skrivit kontrakt för att sköta föreningen snöröjning.

Lokaler i föreningen

Vi har en avflyttande lokalhyresgäst på Isgränd 9, The Sheperd’s Foundation. För närvarande visar vi lokalen för nya intressenter. Lokalen i trapphuset på Störtloppsvägen 1 har stått tom en längre tid, nu har vi en nyuthyrning där från 1/12 – Familjedaghemmet Ankungen kommer att använda den som hobbylokal ett par dagar i veckan.

Lokal på Isgränd 13, Gohab AB, avflyttar vid årsskiftet.

Dräneringsarbetet

Arbete med fastighetens dränering är nu avslutat. Styrelsen är mycket nöjd med resultatet och det har verkligen blivit ett ”lyft” för de två fastigheterna.

Beskärning av oxlar på Isgränd och Störtloppsvägen – färdigställt

Våra stora fina oxlar har beskurits och få kronlyft. Detta innbär att de blir luftigare och att grenar inte når intill fasad. Trädföretaget Jacksons trädvård har genomfört detta arbete med att fått våra träd fina.

Ny anställning i föreningen tar hand om vår trädgård

Maria Tjernlund – boende i brf Kälkbacken 1 – har blivit anställd av för att ta hand om vår trädgård och trappstädning. För många är nog Maria redan en känt ansikte och hon har också ett förflutet i föreningens styrelse.

Avgifts- och hyreshöjning från och med 2013

Under veckan har samtliga boende fått information från T&T fastigheter om att avgiften kommer att höjas med 25% och hyran med 800 kr, från och med 1 januari 2013. Denna höjning är avsedd att täcka en del av de utgifter som föreningen har och kommer att ha i samband med dränering-, stambytes- och reliningsarbeten, men även tidigare utförda arbeten så som fönsterrenovering och trädgårdsarbeten. Dessa arbeten är och har varit nödvändiga för att kunna höja fastighetens standard och värde samt för att åtgärda det eftersatta underhållet av fastigheter och omgivningarna.