Stambytet

Husab Byggnads AB kontrakterade för stambytet

Styrelsen beslutade att kontraktera Husab Byggnads AB för det pågående stambytet. Arbetet påbörjades på Isgränd 17 vecka 5 och den sista porten att stambytas blir Störtloppsvägen 1 där arbetet är planerat att starta i mitten av maj 2013. Se den preliminära tidplanen här.

Styrelsen informerar löpande om stambytet här på hemsidan men har du några frågor, tveka inte att kontakta oss.

För mer information om hur ett stambyte går till, ladda ner faktabladet från bostadsrätterna.se.

Information om stambytet för boende i bostadsrätt:

Informationsblad om arbetet
Produktkatalogen för stambytet
Beställningsformulär

Information om stambytet för boende i hyresrätt:

Informationsblad om arbetet
Produktkatalogen för stambytet
Beställningsformulär

Allmän info

Arbetet innefattar även källaren och alla måste räkna med att det förekommer jobb och därmed vissa störningar för oss boende även i källarplanet.

Gallren i källaren kommer att tas bort i och med stambytet.

Mer information om hur varje lägenhet kommer att påverkas kommer att lämnas i berörda lägenheters brevlådor inom kort. Denna information kommer även att förklara hur du gör dina tillval samt hur arbetet kommer att fortlöpa.

Från och med vecka 7 visas samtliga standard- och tillval för badrummen på plats i föreningsrummet på Isgränd 17. I samband med att du gör dina val kommer du erbjudas möjlighet att gå dit och titta.

När du bestämt dig för vilka val du vill göra ska du skriva på beställningsformuläret och lägga det i brevlådan på gamla grovsoprummet på Isgränd.

Fönsterrenovering och slutbesiktning

Under stambytet har det visat sig att många badrumsfönster är i mycket dåligt skick. Därför har det beslutats att renovering av alla badrumsfönster kommer att ingå i stambytet. För vissa innebär det bara målning och för vissa blir det större arbeten. Alla boende kommer att få en särskild avisering om detta. När slutbesiktningen sker kommer ni också att få en lapp i brevlådan och byggnyckeln kommer att användas tills slutbesiktning och fönsterrenovering är klart.

Tilläggsarbeten

Många har beställt tilläggsarbeten genom Husab men för att själva stambytet ska bli klart så snabbt som möjligt prioriterar Husab att göra klart allas badrum innan de börjar med tilläggsarbeten. Därför är det bra att komma ihåg att om du beställt tilläggsarbeten kan arbetet i din lägenhet ta mer än sju veckor.

Ventilering

Under stambytet är all ventilering avstängd, därför är det viktigt att du vädrar någon gång i veckan för att undvika fuktskador. Efter stambytet kommer styrelsen att påbörja en översyn av ventilationen och troligtvis kommer nya ventialtionssystem att installeras.

Dusch- och toalettmöjligheter

Husab kommer ställa dusch och toabodar utanför Isgränd 5 och 15. Byggcontainers samt material placeras på baksidan av husen det som kan vara utomhus och det material som måste stå inomhus placeras i den öppna planlösningen inomhus. Containers ställs utanför portarna vid rivningen av badrummen.

Duschvagnen är uppdelade i två delar. I varje del finns en toalett, ett handfat och en dusch samt en bänk. Var och en tar med sig eget toalettpapper. Det är också allas ansvar att städa efter sig efter varje användning av dusch och toalett.

Papperskorg töms en gång i veckan.

Byggnyckeln du får när stambytet börjar fungerar i duschvagnen samt till föreningslokalen på Isgränd 17. Denna är öppen för alla som är hemma dagtid och vill få en paus från arbetet i hemmet. Glöm inte att låsa efter dig när du går!

En toalett finns i källargången Isgränd 11 samt Störtloppsv 3.

Byggvattenkran finns i källaren vid källarförråden i varje port under pågående stambyte. Vattnet i varje lägenhet kommer att vara avstängt under samtliga veckor som stambytet pågår.

Det kommer att erbjudas möjlighet till skogstoalett i varje lägenhet. För våra hyresgäster är detta kostnadsfritt. Bostadsrättsägare betalar 500 kr/veckan. För pensionärer är priset subventionerat med halva priset (hela beloppet på faturan betalas då men kvitto kan sedan lämnas till föreningen som återbetalar halva summan). Beställning av dessa sker i samband med förbesiktningen.

Mer information om hur du beställer skogstoan.

Mer information om hur skogstoan fungerar.

Kök

När stambytet väl startat och det blir dags att byta ledningarna in till köksdelen kommer det utföras på ett sådant sätt att man i största mån förhindrar att skåp och bänkar ska behövas tas bort. Om så mot förmodan skulle behövas så kommer detta givetvis diskuteras med den boende om lämpligaste lösning.

Omdragning av el

I samband med stambytet dras elstigarna fram till varje lägenhet om. Möjlighet att även dra om elen inne i varje lägenhet erbjuds mot kostnad. Läs mer om omtrådningen.

Annan renovering i samband med stambyte

Om boende vill göra ytterligare renoveringsarbeten i lägenheten i samband med stambytet måste alla större förändringar godkännas av T&T samt av styrelsen. Större föränding är exempelvis rivning av vägg. Läs mer om vad som måste amälas och hur anmälan går till.