Rensning av cyklar & barnvagnar

Då det står många cyklar och barnvagnar i källarförråden som tycks vara bortglömda så kommer vi att ha en grovsopcontainer den 18 – 19 April, då kommer vi att slänga det som inte är uppmärkt med lägenhetsnummer.
Både lördag och söndag är containern öppen mellan 10:00-15:00
Är containern låst så får man inte ställa saker utanför och bara gå sin väg. Utan man får passa dom tider som containern är öppen.
Elektronik skrot skall läggas i lådan märkt ”El skrot”

För att undvika att cyklar och barnvagnar inte slängs så skall dessa tydligt märkas med Ert lägenhetsnummer.
Cykeln märks med att tejpa en lapp på styret
Barnvagnen märks med tejpa en lapp på handtaget.

Mvh Styrelsen