Trädgårdsdagen den 18 April. Kälkbacken 1

•Föreningen kommer att genomföra en trädgårdsdag

    den 18 April, mellan 10:00 – 15:00.

•Vi önskar att samtliga boende i föreningen hjälper till så vi får det snyggt och fint.

•Man får möjlighet att umgås och lära känna varandra samt att vi grillar korv till lunch.

•Det skulle vara roligt om Ni kan boka in detta i Er kalender

    Mvh Styrelsen