Container planerad den 16-17:e januari

Helgen den 16:e och den 17:e januari mellan 10:00 och 15:00 kommer det att finnas en container för framförallt gamla julgranar på gaveln vid Isgränd 9.

Observera: att containern är INTE för elektronik eller miljöfarligt avfall.