Fasadrenoveringen av Kälkbacken 1.

Vår fastighet Kälkbacken 1. byggdes 1951 och har sedan dess genomgått många förändringar och ombyggnationer. Nu är det hög tid för fasaden att bli omhändertagen.

Styrelsen har upphandlat en fasadrenovering som kommer att påbörjas under april 2021 och beräknas vara klar under september 2021.

Vad kommer man att göra?

Man kommer att bygga en ställning runt varje hus för att kunna genomföra alla de moment som behövs för att hela husfasaden ska få en riktig upprustning.

Man börjar med huskroppen, Isgränd 9 – Isgränd 17. När allt arbete med denna huskropp är klar, flyttas ställningen till Störtloppsvägen 1 – Isgränd 7. Ställningen kommer att underlätta så att alla nödvändiga momenten kan utföras.

Det som kommer att göras är:

· Fasaden kommer att repareras där det behövs, sedan målas hela fastigheten i samma kulörer som huset hade när det byggdes.

· Målning av takfoten och vindskivor.

· Målning av alla fönster.

· Man passar på att tvätta balkongerna på utsidan, samt måla undersidan av balkongerna.

Detta arbete kommer att göra att våra fina hus åter kommer att spegla sin forna glans.

Vi ser verkligen framemot att huset får den omvårdnad och upprustning som det behöver.

Vad innebär detta för oss som bor här?

Att ha en ställning runt hela huset är nödvändigt och det kommer att påverka alla oss boende under renoveringen. Det kommer naturligtvis att synas spår i marken runt huset efter ställningen, detta åtgärdas när ställningen tas bort. Utöver detta kommer företaget som utför arbetet att förvara material bredvid trädgårdshuset under renoveringen.

Vi hoppas att Ni har förståelse för denna olägenhet, men det kommer att bli jättefint och vi kan vara stolta över vårt fina hus i många år framöver.

Mer information om detaljerna kring detta arbete kommer att finnas på vår hemsida samt på Facebook så ni kan följa hela processen.

Hälsningar, Styrelsen BRF Kälkbacken 1.