Påminnelse kring när vi har container

De senaste gångerna vi har haft container för att slänga grovsopor har föreningen behövt betala en hel del utöver den normala kostnaden för containern. Detta på grund av att man slänger sådant som inte skall ligga i containern, som till exempel elartiklar eller miljöfarligt avfall. Om det visar sig att man inte kan följa instruktionerna kring grovsopor kommer styrelsen att behöva se över hur vi gör i framtiden kring hur ofta vi beställer container, om vi ska ha den öppen kortare perioder eller om vi till och med ska behöva bevaka/bemanna den när den öppen.

Så för allas trevnad, miljön och för att bespara föreningen ytterligare kostnader uppmanas ALLA att följa instruktionerna.

Tack!

//Styrelsen