Information gällande skyddsrum

Hej boende i BRF Kälkbacken 1,

Med anledning av vad som just nu sker i vår omvärld vill vi som styrelse ge den praktiska information vi har till alla våra boende.

I föreningens två huskroppar finns 2 skyddsrum (tillgängliga från Isgränd 5 och 15) som vi som fastighetsägare ansvarar för, ett i varje hus. I dagsläget används dess som förråd av boende men vid händelse av en allvarlig kris kan dessa behöva återställas för att kunna användas för sitt ursprungliga syfte. Föreningen har då två dagar (48 timmar) på sig att göra i ordning dessa till skyddsrum igen. Styrelsen håller för tillfället på att förbereda för hur detta skulle kunna gå till. Vi vill uppmana dig som har ett förråd i dessa utrymmen att också själv fundera på hur du kan hjälpa till att se till att en tömning går så snabbt och smidigt till som möjligt. Se gärna till att rensa ut förråd från det som ni inte vill spara. Container kommer att finnas tillgänglig under helgen den 23:e till 24:e april. För karta över alla skyddsrum i Sverige som hänvisar vi till MSBs utmärkta karta. (Det finns ett stort antal skyddsrum i hela Västertorp)

https://www.msb.se/sv/verktyg–tjanster/skyddsrumskarta/

Vi vill också påminna om att 2018 skickades broschyren ” Om krisen eller kriget kommer” av MSB, denna finns fortfarande att ladda ner och läsa eller lyssna på och ger mycket bra information om hur man kan förbereda sig och vad man ska tänka på vid en kris. Det är till exempel viktigt att hålla sig informerad och att ta reda på information från tillförlitliga källor tex svenska myndigheter och krisinformation.se.

För hela broschyren ”Om krisen eller kriget kommer ” se:

https://www.msb.se/sv/publikationer/om-krisen-eller-kriget-kommer/

Styrelsen kommer att informera samtliga boende i Kälkbacken 1 om vi får information om att tex skyddsrummen behöver iordningsställas. Vi kommer då att ta ansvar för att så blir gjort och samordna arbetet men kommer att behöva hjälp, framför allt från de personer som har förråd i dessa utrymmen.

Vi hoppas innerligt att detta inte kommer att vara nödvändigt, har du frågor går det bra att vända sig till styrelsen, vi svarar så gott vi kan. I övrigt vill vi bara passa på att påminna om att det är viktigt att man pratar med sina nära och kära om det oroliga som händer.

Mvh

Styrelsen