Nominera förtroendevalda till brf Kälkbacken 1

Hej grannar! 

Snart är det dags för föreningens årsstämma och det har blivit dags att nominera medlemmar till vår styrelse. Valberedningen välkomnar alla nomineringar. Känner du någon som skulle passa att arbeta i vår styrelse eller är du själv intresserad? 

En bostadsrättsförening är beroende av engagerade medlemmar för att kunna fungera. När vi drar nytta av kompetenser inom föreningen fungerar det bättre och då kan vi ha lägre avgifter i föreningen. Värdefullt för föreningen är att ledamöter tillsätts med kunskaper och bakgrund inom olika områden. Men med sunt förnuft, gott omdöme och demokratiskt tänkande kommer man väldigt långt!

Valberedningens uppdrag är att genom en systematisk och objektiv urvalsprocess hitta lämpliga kandidater till styrelsen utifrån föreningens bästa. 

Nomineringar skickas till valberedning@kalkbacken1.se

Bästa hälsningar

Valberedningen
Nicolina Ewards Öberg & Carolina Kjellgren