Påminnelse – byte av portkod!

Den 16:e mars kommer alla portkoder bytas. Alla skall ha fått den nya koden i brevlådan. Notera gärna koden innan ni går hemifrån den 16:e för att undvika att ni blir utelåsta.

//Styrelsen