Container denna helg 23:e och 24:e April – uppmaning!

I helgen kommer att finnas container för grovsopor mellan 10 och 15. Vi förväntar oss att man tar chansen att även slänga eller plocka undan de saker som ligger i gångar m.m i källaren. I källarutrymmena skall det enbart stå cyklar och barnvagnar på anvisade platser. Övriga saker får man stuva undan i sitt förråd. Gångarna skall vara helt fria från saker i händelse av en utrymning m.m.

Tack för visad hänsyn!

//Styrelsen