ENERGIBESPARINGSPROJEKT!

Hej alla medlemmar!

Som nämndes på årsmötet den 1: a juni så tecknade vi i vintras ett entreprenadkontrakt med ENEX att införa värmeåtervinning av ventilationen samt bergvärme i syfte att minska föreningens årliga värmekostnad samt att göra föreningen mer miljövänlig ur ett miljöperspektiv.

Läs förstudien här

Idag så tar vi inte tillvara på värmen i ventilationen, utan värmen i luften från lägenheterna släpps idag rakt ut på taket utan att det tas tillvara på. Uppskattningsvis så är temperaturen i frånluften på taket idag ca 20-22 grader!

Med värmeåtervinning av ventilationen (ett s.k. FX-system) så tar man tillvara på värmen i ventilationen och återvinner den till ny energi i form av värme och varmvatten för föreningen. Detta minskar även vårt CO2-utsläpp markant.

Vi kommer att införa bergvärme som ska kombineras med det nya ”FX-systemet” genom att under sommartid så värmer vi upp berget med värmen som finns i ventilationen. Detta skapar en hybrid-anläggning och ger en enormt stor kostnadsbesparing till föreningen.

För att införskaffa bergvärme så behöver vi borra 9 st. borrhål på 290 meter djup vardera. Det är från dessa 9 st. borrhål som energin hämtas.

Anledningen till att energiprojektet har dragit ut lite på tiden är att Stockholms stad har väldigt lång handläggningstid för borransökningar – vi fick beviljat borrtillstånd den 2/6. På grund av detta och på grund av att priserna skjuter i höjden nu så vill vi komma i gång så fort som möjligt. Vi har redan ett avtal sedan tidigare och vi vill inte behöva förhandla om nya priser i det här läget. Vi hoppas att det sena varslet inte ställer till det alltför mycket för alla och vi ber om förståelse kring detta.

Borrningen är tänkt att ske fr.o.m. måndag v26 om allt går enligt plan. Dock kommer man redan onsdag nästa vecka (vecka 25) börja etablera sig på området. Borrningen kommer att ske på gården närmast tunnelbanan. Man borrar ca 1 borrhål /dag (totalt 9 st.). Arbetstiden är satt till 7-17:30 vardagar. Dock har vi gett tillstånd till ENEX att fortsätta arbetet (om det skulle krävas) fram till kl. 19:00. Detta för att kunna hålla tidplanen för projektet, man sparar tid genom att kunna fullfölja borrhålet samma dag. Annars kommer de behöva arbeta fler dagar med borrningen. Förhoppningsvis så ska det räcka med att borra fram till kl. 17:30!

Energibesparingsprojektet ska bidra till en besparing till föreningen på ca 525 000 kr /år!

Vid frågor kan ni kontakta ENEX, kasper.hellstrom@enex.se / 076-472 90 00 och/eller mejla till info@kalkbacken1.se

Vi kommer att hålla er uppdaterade löpande.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen