Stamspolning

Måndag den 10:e oktober börjar Solna Högtrycksspolning AB med stamspolning. Berörda lägenheter har fått information i brevlådan om detta. Stamspolningen kommer att pågå fram till den 18/10.