Container 22:e och 23:e oktober

Klockan 10:00 till 15:00 på gaveln vid Isgränd 3.

Ingen elektronik eller miljöfarliga ämnen får slängas i containern.