Planerat serviceunerhåll – Bahnhof 10/3!

Bahnhof kommer att utföra ett servicearbete som kan innebära nedtid för bredbandstjänsten under följande period:

mellan 2023-03-10 00:00 och 2023-03-10 06:00
Förväntad nedtid uppskattas till 2 timmar.