Vi behöver nya medlemmar till styrelsen i brf Kälkbacken 1!

Snart är det dags för föreningens årsstämma och det har blivit dags att välja nya medlemmar till vår styrelse. Vi uppmuntrar särskilt nyinflyttade grannar att engagera sig i styrelsen och ta möjligheten att lära känna både föreningen och alla boende. 

Nuvarande styrelsemedlemmar har suttit i flera år och därför behöver vi nu nya förmågor som kan bidra till styrelsens arbete. En bostadsrättsförening är beroende av engagerade medlemmar för att kunna fungera och för att föreningen inte ska upphöra. Viktigt att understyrka är att sitta i styrelsen är en sidosyssla, inte något heltidsarbete. Har du ett par timmar över i månaden att lägga på styrelsearbete så vore det mycket värdefullt. 

Valberedningen välkomnar alla nomineringar. Känner du någon som skulle passa i vår styrelse eller är du själv intresserad?

Valberedningens uppdrag är att genom en systematisk och objektiv urvalsprocess hitta lämpliga kandidater till styrelsen utifrån föreningens bästa. 

Nomineringar skickas till valberedning@kalkbacken1.se