Ventilationsarbete 22:a och 23:e maj mellan 8:00 – 17:00

Alla lägenheter bör ha fått information i sina brevlådor angående ventilationsarbete den 22-23 maj mellan 8:00-17:00.

Det är viktigt att man följer instruktionerna i informationsbladet.

Om man inte kan vara hemma lämnas nycklar till Aircanos personal som kommer att stå utanför Isgränd 9 för att samla in nycklar mellan 7:30-8:00 på måndagen den 22:a maj.

//Styrelsen