Avbrott på värme och varmvatten – nytt datum!

Energibesparingsprojektet träder snart in i sista fasen – driftsättning av vår nya energieffektiva anläggning.
Driftsättningen är planerad enligt nedan med de väderförhållanden som vi har just nu.
Beroende på väderförhållandet kan datumet eventuellt ändras.
Detta kommer att innebära ett längre avbrott på värmen samt på varmvattnet.
Avbrottet sker måndag 22/5

Avbrottet beräknas enligt nedan:

Avbrott på värmen: mellan kl. 08:00-17:00.
Avbrott på varmvattnet: mellan kl. 08:00-17:00.

Troligen kommer varmvattnet tillbaka snabbare än ovan.

Obs – tiderna kan avvika något beroende på hur arbetet fortlöper!
Vid eventuella frågor eller funderingar gällande detta, kontakta ENEX alt. styrelsen.
Styrelsen
info@kalkbacken1.se

ENEX, E-post: kasper.hellstrom@enex.se | Tel: 076-472 90 00