Påminnelse – byte av portkod!

Den 16:e mars kommer alla portkoder bytas. Alla skall ha fått den nya koden i brevlådan. Notera gärna koden innan ni går hemifrån den 16:e för att undvika att ni blir utelåsta. //Styrelsen

Nominera förtroendevalda till brf Kälkbacken 1

Hej grannar!  Snart är det dags för föreningens årsstämma och det har blivit dags att nominera medlemmar till vår styrelse. Valberedningen välkomnar alla nomineringar. Känner du någon som skulle passa att arbeta i vår styrelse eller är du själv intresserad?  En bostadsrättsförening är beroende av engagerade medlemmar för […]

Information gällande skyddsrum

Hej boende i BRF Kälkbacken 1, Med anledning av vad som just nu sker i vår omvärld vill vi som styrelse ge den praktiska information vi har till alla våra boende. I föreningens två huskroppar finns 2 skyddsrum (tillgängliga från Isgränd 5 och 15) som vi som fastighetsägare […]

Kortare strömbrott 1:a februari – nytt datum!

Ellevio kommer att byta elmätare och detta sker den 1:a februari mellan 13:00 och 15:00. Själva arbetet tar ca 30 min och innebär ett kortare strömavbrott. Ni kan också läsa mer om den nya smarta elmätaren och varför man genomför elmätarbytet på www.ellevio.se/elmatarbyte

Påminnelse-Erbjudande från Markishuset!

Nu när fasadrenoveringen av vår BRF klar, och bägge husen har åter fått sin forna glans med den fasadfärg som den hade vid byggandet 1951, och för att vår fasad ska hålla och vara så fin som möjligt i många år framåt så har styrelsen beslutat att inget […]

Påminnelse om att inte ställa saker på allmänna ytor i källaren.

Styrelsen ser att det på flera platser i våra källare ställs ut saker som inte ska stå där. Allt från möbler till barnleksaker. Det finns anvisade ytor för cyklar och barnvagnar men i övrigt skall inte personliga saker stå framme. Dessa placeras i egna källarförråd. Vi behöver hålla […]

Påminnelse kring när vi har container

De senaste gångerna vi har haft container för att slänga grovsopor har föreningen behövt betala en hel del utöver den normala kostnaden för containern. Detta på grund av att man slänger sådant som inte skall ligga i containern, som till exempel elartiklar eller miljöfarligt avfall. Om det visar […]