Uppdatering bergvärmeborrningen

Ytterligare uppdatering 13/7! Det har uppstått problem med borriggen, driv kedjan till maskinen/borriggen har gått av och detta kommer att åtgärdas på torsdag. Av den anledningen kommer de att behöva borra även kommande helg 16-17 juli, mellan kl 9:00 – 17:30 lördag & söndag för att kunna bli […]

Om bergvärmeborrningen

Bergvärmeborrningen börjar veckan efter midsommar, uppskattningsvis behövs det en arbetsdag per borrhål och vi ska borra 9st. Själva borrningen kommer därför att ta ca 2 v. Därefter behöver en del markarbeten göras och till sist skall gräsmatta osv återställas. Totalt är arbetet beräknat att pågå fram till v […]

ENERGIBESPARINGSPROJEKT!

Hej alla medlemmar! Som nämndes på årsmötet den 1: a juni så tecknade vi i vintras ett entreprenadkontrakt med ENEX att införa värmeåtervinning av ventilationen samt bergvärme i syfte att minska föreningens årliga värmekostnad samt att göra föreningen mer miljövänlig ur ett miljöperspektiv. Läs förstudien här Idag så […]

Container denna helg 23:e och 24:e April – uppmaning!

I helgen kommer att finnas container för grovsopor mellan 10 och 15. Vi förväntar oss att man tar chansen att även slänga eller plocka undan de saker som ligger i gångar m.m i källaren. I källarutrymmena skall det enbart stå cyklar och barnvagnar på anvisade platser. Övriga saker […]

Skadegörelse på kodlås till tvättstugan

Kodlåset in till tvättstugan har rivits bort. Det är felanmält och hjälp är på väg. Tillsvidare får man gå in genom dörren på baksidan av samma hus med sin ”blipp”. På så sätt kommer man in till tvättstugan ändå om man har tvättid. //Styrelsen

Påminnelse – byte av portkod!

Den 16:e mars kommer alla portkoder bytas. Alla skall ha fått den nya koden i brevlådan. Notera gärna koden innan ni går hemifrån den 16:e för att undvika att ni blir utelåsta. //Styrelsen

Nominera förtroendevalda till brf Kälkbacken 1

Hej grannar!  Snart är det dags för föreningens årsstämma och det har blivit dags att nominera medlemmar till vår styrelse. Valberedningen välkomnar alla nomineringar. Känner du någon som skulle passa att arbeta i vår styrelse eller är du själv intresserad?  En bostadsrättsförening är beroende av engagerade medlemmar för […]

Information gällande skyddsrum

Hej boende i BRF Kälkbacken 1, Med anledning av vad som just nu sker i vår omvärld vill vi som styrelse ge den praktiska information vi har till alla våra boende. I föreningens två huskroppar finns 2 skyddsrum (tillgängliga från Isgränd 5 och 15) som vi som fastighetsägare […]